Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie
http://lo1glogow.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie
693 21 74 919
dolnośląskie
głogowski
Głogów
Jedności Robotniczej 10
67-200
525 uczniów

Marzena Dąbrowska

Stanisław Janiga

Tomasz Kosiński

Krystyna Liszczyńska

Alicja Ostrowska

Marek Piotrowski

Elżbieta Soja

Janusz Kosałka

7.30 - 15.30